Sonda
Czy tabela rozmiarów ma być w menu?
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy modnedzieci.sklep.pl prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe LAILA Lila Suska, zarejestrowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 90305,
  NIP:5421592609
  REGON: 200520785
 2. Siedziba sklepu:
  15-806 Białystok, ul. Dziesięciny 41

 

II. Składanie i realizacja zmówienia

 

 1. Warunkiem zrealizowania zakupu przez Klienta jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma E-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 3. Sklep ma prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte wówczas, jeśli klient dokona jego potwierdzenia. W przypadku braku potwierdzenia, zamówienie w przeciągu 3 dni zostanie anulowane.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem, po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu
  b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, towar zostanie wysłany w przeciągu 3 dni
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane są dane firmy wraz z NIP-em
 7. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w chwili skompletowania wysyłki do Klienta.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  a) anulowania zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony
  b) odmowy realizacji zamówienia, jeżeli wzbudza wątpliwości co do istnienia adresu wysyłki.
 9. Klient może anulować zamówienie jedynie wysyłając E-mail na adres: biuro@modnedzieci.sklep.pl, z wyjątkiem zamówień już wysłanych.
 10. Odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta spowoduje zwrot towaru do Sklepu. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

 

III. Ceny towarów

 1. Ceny sprzedawanych towarów w naszym Sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 3. Towar zostaje zakupiony w cenie ustalonej w chwili potwierdzenia zamówienia.


IV. Czas realizacji

 1. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych, chyba że towaru nie ma w magazynie, wtedy sprzedawca ma prawa zaproponować towar zastępczy lub Klient może odstąpić od zakupu. W tym przypadku może się wydłużyć czas dostarczenia towaru.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego towaru w terminie, w przypadku podania złego adresu dostawy.


V. Formy płatności i dostawa

 1. Płatności można dokonać :
  - przelewem lub przekazem pocztowym, na podstawie otrzymanego e-maila z potwierdzeniem sumy zamówienia wraz z kosztami transportu
  - za pobraniem przy odbiorze towaru
 2. Koszty transportu pokrywa Klient
 3. Dostawa towaru odbywa się na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firm Kurierskich.
 4. Płatności przelewem (za zamówiony towar) należy dokonać w przeciągu 4 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

 

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT
 2. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta. Reklamacje będę rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 14/2002 poz. 1176 z późniejszymi zmianami).
 3. Ilustracje przedstawiające towary w Sklepie internetowym mają tylko charakter informacyjny (np. kolor) i nie mogą stanowić  podstawy do reklamacji lub zwrotów.
 4. Przy otrzymaniu przesyłki Klient jest zobowiązany ją rozpakować w obecności listonosza lub kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu,  powstałych w czasie transportu  Klient ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki. W obecności listonosza lub kuriera należy sporządzić protokół uszkodzeń. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie powiadomić Sklep.
 5. Jeżeli klient decyduje się na złożenie reklamacji, zobowiązany jest wypełnić formularz zwrotu/reklamacji dołączony do przesyłki .

 
                                                                                             VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Brak towaru w magazynie daje Klientowi prawo rezygnacji z zamówienia. W takim przypadku Sklep dokona niezwłocznego zwrotu należności na konto Klienta w terminie do 7 dni
 2. Zgodnie z Ustawą z dn. 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22/2000 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania . Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu. Zwrot należności za zwrócony towar, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 7 dniu od daty otrzymania zwrotu na wskazane konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi sprzedający.
 3. Jeśli klient odstąpi od umowy zakupu, Sklep zwraca uiszczoną przez klienta opłatę za towar łącznie z kosztami wysyłki. 
 4. Zwrot zakupionego towaru należy wysyłać na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe LAILA Lila Suska 15-420 Białystok ul. Dziesięciny 41

 

                                                       VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

 

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
 2. Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a Firmą.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient potwierdzający zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym zamówieniem i akceptuje warunki w nim zawarte.
 4. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/1997 poz. 883 z późniejszymi zmianami) Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie z powyższą Ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu , zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i powiadomienia o tym w newsletterze.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 8. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o zakupie towaru należy skontaktować się z nami pod nr telefonu: 501 661 455.
 9. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym modnedzieci.sklep.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl